SHIPPING FEE

Share

Delivery Policy


ค่าจัดส่ง: รองเท้า / หมวก / แจ็คแก็ต / กระเป๋าใบใหญ๋  - 100 บาท
ค่าจัดส่ง: สินค้าอื่นๆ 60 - 80 บาท 


เราใช้บริการขนส่งของบริษัท KERRY EXPRESS ในการส่งสินค้าภายในประเทศไทย ใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 2-3 วันทำการ

ทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวัน


หากลูกค้าสั่งสินค้าและชำระเงินภายในเวลา 15:30 น. สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันนั้น, หากลูกค้าชำระเงินหลังเวลา 16:00 น. สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันถัดไป


**หากลูกค้าไม่สะดวกรับสินค้าจาก Kerry Express ลูกค้าสามารถแจ้งให้ส่งด้วย ไปรษณีย์ไทย (EMS)


© By Wynnsoft Solution